Zbrane na ZP

Zbrane na ZP
UPOZORNENIE:
Podľa zákona č. 190/2003 Z.z. § 14a ods. 2 sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku medzi držiteľom zbrojnej licencie a konečným spotrebiteľom, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane. Z toho dôvodu nebudú vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup vyššie uvedeného tovaru.